MRR MLR MOR คืออะไร เรื่องที่คนกู้ซื้อบ้านคอนโดควรเข้าใจ

MRR MLR MOR คืออะไร เรื่องที่คนกู้ซื้อบ้านคอนโดควรเข้าใจ

        หลังจากที่เราได้ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านหรือคอนโดไปแล้วและได้ทำการผ่อนดาวน์จนครบกำหนด โครงการใกล้จะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็ถึงเวลาที่เราต้องยื่นขอสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัยกับทางธนาคาร ในการคิดดอกเบี้ยของทางธนาคารนั้น โดยทั่วไปธนาคารพาณิชย์จะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นสองลักษณะ ดังนี้

  1. ดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate)

        โดยทั่วไปแล้วในช่วงแรก 1 – 3 ปีแรกของผ่อนสินเชื่อ ธนาคารส่วนใหญ่จะกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่ ในช่วงเวลาดังกล่าว
ซึ่งธนาคารจะไม่สามารถเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่ตกลงกับเราไว้ได้

  1. ดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate)

    อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวหมายความว่า ดอกเบี้ยสินเชื่อของเราจะเปลี่ยนแปลง(ไม่คงที่)ไปตามสถาบันการเงินกำหนด โดยอัตราดอกเบี้ยนี้จะถูกกำหนดเป็นงวดๆ แล้วแต่นโยบายในแต่ละช่วง และจะแบ่งออกเป็น 3 แบบได้แก่ MRR, MOR, และ MLR ซึ่งแต่ละตัวจะมีความแตกต่างกันดังนี้

    MLR (Minimum Loan Rate)

         คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีที่มีประวัติการเงินที่ดี  ส่วนใหญ่จะใช้กับการกู้ระยะยาว เช่นสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

    MOR (Minimum Overdraft Rate)

        หมายถึง  อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือการเบิกเงินทางโอดี ที่ทำผ่านบัญชีกระแสรายวัน และส่วนใหญ่ใช้เช็คในการเบิกถอน โดย MOR จะมีการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้กู้ เช่น หลักทรัพย์ค้ำประกัน

    MRR (Minimum Retail Rate)

   จะหมายถึง  อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อบัตรเครดิต

            สำหรับการขอสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัยนั้น ธนาคารมักจะใช้ MRR และ MLR เป็นตัวกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว เพราะมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยที่คนทั่วไปมีโอกาสผ่านได้ง่ายกว่าอัตราดอกเบี้ยอื่น แต่จะมีความเสี่ยงที่สูงกว่า และอัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่า MLR และ MOR

ตัวอย่างการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อของธนาคาร จะมีลักษณะดังนี้

    อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ในช่วง 3 ปีแรก และในปีที่ 4 จะเป็น MRR-2 หมายความว่าเราจะต้องไปดูว่า MRR ของธนาคารที่เราทำการขอสินเชื่อนั้นเป็นเท่าไร (สมมุติ MRR = 7 ) ก็จะหมายถึงดอกเบี้ยที่เราจะต้องจ่ายในปีที่ 4 คือ 7 – 2 = 5 % ต่อปี ซึ่งในแต่ละช่วงเวลา ค่า MRR จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่คงที่แล้วแต่ธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถตรวจสอบค่า MLR MOR และ MRR
ปัจจุบันได้จากลิงค์ด้านล่างบทความนี้

        ในฐานะผู้ขอสินเชื่อ จะเป็นต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ ควรพิจารณาและเปรียบเทียบจากธนาคารต่างๆ ก่อนขอสินเชื่อกันนะคะ เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุดเหมาะสมกับกำลังการผ่อนเงินกู้ของเรา

        หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อคอนโดและการยื่นขอสินเชื่อ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเราที่สำนักงานขายทั้ง 6 โครงการได้เลยนะคะ ไฮ คอนโดยินดีและพร้อมให้รายละเอียดเพื่อให้การตัดสินใจซื้อคอนโดได้ง่ายขึ้นค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=268136474593730&id=102631511144228

https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/อัปเดตอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อบ้าน-MRR-MLR-MOR-6217