ปรับปรุงเกณฑ์ LTV

แบงก์ชาติปลดล็อคกฎเหล็ก LTV เพิ่มสินเชื่อซื้อเฟอร์ฯ-ดอกเบี้ยต่ำ
การปรับผ่อนคลายกฎเหล็ก LTV (สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน) ที่ออกมาใหม่ล่าสุด

เนื้อหาหลักๆจะเกี่ยวเนื่องกับการปรับเกี่ยวกับวางเงินดาวน์ที่ลดลงสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยบางกลุ่มผู้กู้ พร้อมกับเพิ่มเติมให้ปล่อยกู้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเฟอร์นิเจอร์หรือวงเงินกู้ Top up ได้อีก 10% เพื่อเอื้อให้ผู้กู้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เพิ่งมีบ้านหลังแรก และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเข้าที่อยู่อาศัย ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
มาดูเกณฑ์ LTV ใหม่ ที่จะส่งผลบวกต่อผู้กู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง ดังต่อไปนี้

กลุ่มคนที่ซื้อบ้านราคา“ไม่เกิน 10 ล้านบาท”

อานิสงส์กรณีบ้านหลังแรก หรือสัญญากู้ที่ 1 สามารถกู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน หรือไม่ต้องวางเงินดาวน์ เพราะธปท. กำหนดเกณฑ์ LTV ไว้ที่ 100%

ส่วนบ้านหลังที่ 2 หากผู้กู้บ้านหลังแรกผ่อน “เกินกว่า 2 ปี” สามารถกู้บ้านหลังที่ 2 สัดส่วน LTV หรือวงเงินกู้ 90%ของมูลค่าหลักประกัน นั่นคือสามารถวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 10% แต่หากผู้กู้บ้านหลังแรกเพิ่งผ่อนได้ “ไม่ถึง 2 ปี” จะต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 20% แปลว่าคุณจะได้รับวงเงินกู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 สัดส่วน 80% เท่านั้น
สำหรับบ้านหลังที่ 3 ขึ้นไป ผู้กู้จะต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 30% นั่นคือ แบงก์จะปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพียง 70%ของมูลค่าบ้านที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทเท่านั้น

กลุ่มคนที่ซื้อบ้านราคา “เกิน 10 ล้านบาท” ขึ้นไป

กรณีบ้านหลังแรก จะต้องวางเงินดาวน์ 10% ซึ่งถือว่าปรับเกณฑ์ลดลงจากเดิมวางเงินดาวน์ 20% ซึ่งเกณฑ์ใหม่นี้ จะทำให้ผู้ซื้อบ้าน สามารถขอวงเงินกู้ได้มากขึ้นเป็น 90%ของมูลค่าบ้าน
ส่วนกรณีซื้อบ้านหลังที่สอง ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์LTV เดิมอยู่ที่ 80% นั่นคือ จะต้องวางเงินดาวน์ 20%ของมูลค่าบ้าน ดังนั้น ผู้กู้บ้านหลังที่ 2 จะได้รับวงเงินสินเชื่อ 80%ของมูลค่าบ้านหลังที่สองนั่นเอง
และกรณีที่ซื้อบ้านหลังที่ 3 ขึ้นไป ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์LTV เดิมที่อยู่ระดับ 70% ซึ่งแปลว่า ผู้ซื้อบ้านหลังที่ 3 จะต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 30%ของมูลค่าบ้าน

อีกประเด็นสำคัญที่ส้มหล่นแก่ผู้กู้ซื้อบ้าน คือ ผู้กู้สามารถขอ“สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย” เพิ่มได้อีก 10% เพื่อใช้สำหรับซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นๆในการเข้าอยู่อาศัย

เนื้อหาฉบับเต็มจากธนาคารแห่งประเทศไทย
https://businesstoday.co/featured/31/01/2020/ltv-แบงก์ชาติ-เพิ่มสินเชื่อ/