เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยูทิลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด (Utility Real Estate Co., Ltd.)

ทางผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นและบริหารงานในนามของ บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด ซึ่งบริหารโครงการมาแล้ว 5 โครงการ ได้แก่ You Condo @แยกเกษตร มี 3 เฟส ได้แก่ You Condo (sold out), You2 Condo(sold out), You3 Condo(sold out) และโครงการในแบรนด์ The Connexion Condo (sold out) และ The Connexion2 Condo (sold out) ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ปัจจุบันได้บริหารโครงการภายใต้ชื่อ บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด อีก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียมตากอากาศ Sea Dream@Sirracha ติดทะเลศรีราชา (พร้อมอยู่), โครงการ HI Sutthisan Condo (ขายไปแล้วประมาณ 95% และขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง จะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน 2563 นี้), โครงการ HI Sukhumvit93 Condo (ขายไปแล้ว 65% และกำลังดำเนินการก่อนสร้างอยู่ในขณะนี้ คาดว่ากำหนดสร้างเสร็จปลายปี 2563) โครงการ HI ladprao130 (ยอดขาย 90% ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่ากำหนดสร้างเสร็จปลายปี 2563) ล่าสุดอีก 2 โครงการน้องใหม่ ซึ่งกำลังจะเปิดจอง ในทำเลเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ HI Chaengwattana19 ราคาสุดพิเศษ 1.19ล้านบาท และ HI Seacon Station อยู่ในซอยศรีณครินทร์ 42 ทำเลทองตรงข้ามซีคอนสแควร์ ราคาขายเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านบาทเท่านั้น

แนวความคิดของ HI Condo

การสร้างวัฒนธรรมการทักทาย และช่วยเหลือเอื้ออาทรในชุมชนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม “HI” จึงได้กำหนดแนวทาง
HI : Happiness is all around โดย H มาจาก Happiness และ I มาจาก is all around หมายความถึง ความสุขนั้นอยู่รอบๆตัวเรานั่นเอง โดย HI จะส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีดีแก่สมาชิกในโครงการ เช่น

  • การส่งเสริมการออกกำลังกาย ซื่งทำให้ผู้มาออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง และยังเป็นสถานที่ในพบปะทักทายพูดคุยกัน ระหว่างครอบครัวและเพื่อนบ้าน
  • การร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมในเวลาว่างเช่น การร่วมกันปลูกต้นไม้รอบๆชุมชน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น และสวยงาม
  • การร่วมกันทำบุญตักบาตรในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา
  • กิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความทรงจำที่ดีระหว่างสมาชิก
  • กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การเรียนทำอาหาร และงานฝีมือ

โดยมุ่งหวังให้ครอบครัวของเรา ได้รู้จักทักทายกัน เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี และเกิดพื้นที่แห่งความสุขในรอบๆตัวเรา และในสังคมแห่งนี้ เราจะไม่อยู่อย่างอ้างว้างโดดเดี่ยว แต่จะมีเพื่อนดีๆ เพิ่มขึ้น มีความร่วมมือร่วมใจ เป็นสังคมที่ทุกคนอยากอยู่อาศัย