6 วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

จากกรณี การแพร่ระบาด “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า 60,000 คน ทั่วโลก ล่าสุด “กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข”ได้เผยแพร่วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ดังนี้

6 วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

  1. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และไม่ควรนำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
  2. ควรรับประทานอาหารปรุงสุก และปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่ให้สุกด้วยความร้อน
  3. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
  4. ควรหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่แออัด เช่น ตลาด หรือถนนคนเดิน
  5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
  6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม หรือซากสัตว์ป่า และการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ

อัพเดทจาก WHO, CDC 13 ก.พ. 256 เวลา 3 12:46 น