10 แง่คิดดีๆจากเหตุการณ์ โควิด19

เหรียญมีสองด้านเสมอ เปรียบเสมือนด้านดีและไม่ดี ในสถานการณ์ปัจจุบัน
การแผ่ระบาดของเชื้อไวรัส #Covid–19 ได้สร้างความวิตกกังวลกับทุกคนบนโลกใบนี้เป็นอย่างมาก

Hi Condo ขอนำเสนอแง่คิดในด้านดีๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคน

อยากให้ทุกคนอดทน และต่อสู้ร่วมกันเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤต #โควิด19
ในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะ

10 แง่คิดดีๆจากเหตุการณ์ โควิด19

1) เราจะเห็นได้ว่าผู้คนลดใช้รถและมลพิษก็น้อยลง

2) เราทุกคนเอาใจใส่ตนเองและคนรอบข้างมากขึ้น

3) เราได้มีเวลาและใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เรารัก

4) เครื่องบินบินน้อยลงและไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ

5) ธรรมชาติกำลังทำความสะอาดโลกของเรา

6) อากาศรอบโลกของเราดีขึ้น

7) มีความร่วมแรง ร่วมใจช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

8) ฝุ่นละอองในอากาศเริ่มลดน้อยลง

9) มลพิษจากขยะที่นักท่องเที่ยวไปในแต่ละที่เริ่มลดน้อยลง

10) ทุกคนได้แสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่กัน